Forsiden  »  Sidekanter til festsange  »  Sidekant med fri grafik

Sidekant med fri grafik

Vælg selv clipart eller billede til sidekant i Word 2007

Denne guide viser dig, hvordan du sætter en sidekant på din festsang med grafik efter eget valg.

Word dokument: Eksempel på sidekant med hestesko
Word dokument: Eksempel på sidekant med hjerter

Bemærk: Farverne er nedtonet fordi emnerne er lagt ind i sidehovedet - ser du dokumentet i Vis udskrift, vil farverne være korrekte.

Dobbeltklik i margenområdet øverst for at redigere Sidehoved eller klik på fanebladet Indsæt - i gruppen Sidehoved og sidefod klikker du på Sidehoved og vælger Rediger sidehoved.

Du ser nu en stiplet linie foroven i dit dokument, der viser, at du arbejder i sidehovedet.

Vælg nu fanebladet Indsæt og klik på Figurer - vælg Nyt lærred nederst.

Tekstombrydningen sættes til Bag ved tekst.

I gruppen Arranger, klikker du nu på Juster og vælger først Centrer - så klikker du igen på Juster og vælger Juster midt på vandret.

Klik på den lille pil nederst i gruppen Størrelse. En dialogboks dukker op.
Under Skalering må der ikke være sat flueben ved Lås højde-bredde-forhold.

Vil du have samme mål, som jeg har i mit eksempel, skal højden sættes til 28,2 cm og bredden 19,5 cm.

Klik OK.

Så er det tid til at sætte dit grafik ind. Størrelsen må ikke være for voldsom.

Vælg fanebladet Indsæt - i gruppen Illustrationer vælger du Billede og navigerer frem til dit grafik.

Skaler grafikken til den størrelse du vil have.
Træk det op i venstre hjørne af lærredet - brug piletasterne til at justere med - lige en advarsel - hvis kanten af lærredet forsvinder, har du trukket den for langt - så brug igen piletasterne for at få den tilbage.

Nu laver vi først en række øverst.

Med dit grafik markeret, klikker du nu på kopier og sæt ind - træk kopien så der er en lille afstand fra den første. Afstanden mellem de små grafikker justerer vi om lidt automatisk, så de får præcis samme afstand.
Så behøver du bare at bruge Sæt ind flere gange og placere dem med den afstand du vil have - sørg for at holde dem inde på lærredet.

De 2 som ligger i hjørnerne skal nu placeres nøjagtigt - for det er dem de andre justerer sig efter - brug piletasterne.

Nu markerer du hele rækken ved at holde Shift nede mens du klikker på hver enkelt.

Klik på Juster og sørg for at der er flueben ved Juster de markerede objekter.

Klik igen på Juster og derefter Juster øverst.

Klik endnu engang på juster, og derefter på Fordel vandret.

Mens du stadig har dem alle markeret, klikker du på Kopier og Sæt ind. Nu kan du trække hele den nye række ned i bunden og justere den til kanten.

Så har du siderne tilbage, hvor du bruger samme fremgangsmåde.