Forsiden  »  Festsange i word  »  Festsange i kolonner

Festsange i kolonner

Guide til kolonner

Her skal vi lege lidt med sektionsskift og spalteskift.

Når man skal lave en side med forskellige antal kolonner, er man nødt til at dele siden op med sektionsskift.

Åbn Word og gem dokumentet.

Åbne Word  |   Gem dokument

Lav din overskrift.

Tryk på Enter for at få en ny linie.

Skriv melodien ind.

Store bogstaver  |   Mellemrum (mellem ord)  |   Slette tekst  |   Enter  |   Fortryd

Markér begge linier og centrér teksten.

Fjern markéringen igen ved blot at klikke med musen.

Nu markér du kun overskriften - vælg så en skrifttype og skriftstørrelse.

Tryk et par gange på Enter igen, så der er lidt plads.

Marker tekst  |   Centrer tekst  |   Skrifttype Skriftstørrelse

Du sætter nu markøren ind i linien under melodi og venstrejustérer teksten igen.

Nu vil jeg anbefale dig, at bruge et lille nyttigt værktøj, for så kan du nemlig se hvad der sker.

Du klikker på det lille afsnitstegn under Afsnit (Vis alle popper op i en lille boble).

Venstrejuster tekst  |   Afsnitstegn

Så laver vi det første sektionsskift.

Klik på fanebladet Sidelayout og klik på Skift.

Sidelayout

Under Sektionsskift vælger du Fortløbende.

Nu kan du se i dokumentet, hvor sektionsskiftet er - det ville du ikke kunne, hvis ikke du havde Vis Alle aktiveret.

Sektionsskift

Så skal vi have lavet 2 kolonner - og du er jo stadig under Sidelayout, så du klikker på Kolonner og vælger To.

Du kan nu se på linealen at dokumentet er delt op i to kolonner.

Kolonner

Kopier en sang fra www.festsange.dk

Sæt alle dine vers ind i første spalte.

Kopiér  |   Sæt ind

Nu skal vi lave et spalteskift

Vi vil dele versene op, så der kommer til at stå lige mange i hver spalte. Så hvis du har 8 vers, sætter du markøren ind på linien under fjerde vers.

Klik på Skift og vælg spalte. Nu må du bruge Enter til at få versene på plads.

Spalteskift

For at få versene til at stå pænt på siden, med lige stor afstand til margin i højre og venstre side, bruger vi Indrykning igen.

Markér de vers der skal rykkes.

Tag så fat i den lille skyder på linealen og træk den indad.

Indrykning

Til sidst laver vi endnu et sektionsskift og En kolonne.

Husk at sætte markøren ind der, hvor du vil have sektionsskiftet.

Forneden kan du nu skrive, hvem sangen er fra og centrére teksten.